Ръкавели

40,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата: открива се във всички части на България
 • Диаметър: 1,9см
46,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата: открива се във всички части на България
 • Размер: 2,1см/ 2,1см
46,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 1,8см / 1,8см
44,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 1,8см / 1,8см
50,00 лв.
 • Ръчно бродирани ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата: Софийски
 • Диаметър: 2,2см
58,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата:
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см/ 2,1см
50,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Диаметър: 2,1см
42,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см / 2,1см
46,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата:
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см / 2,1см
52,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Диаметър: 2,2см
48,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см/ 2,1см
40,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см / 2,1см
45,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Канатица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 1,8см / 1,8см
45,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата:
 • Диаметър: 2,2см
44,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата:
 • Диаметър: 2,2см
44,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2см / 2см
46,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Символика на шевицата: звездата "Алатир"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2см / 2см
46,00 лв.
 • Ръчно изработени ръкавели, вдъхновена от Българската народна шевица.
 • Основен символ в шевицата: "Елбетица"
 • Регион на шевицата:
 • Размер: 2,1см / 2,1см
navigation